NUHOĞLU Law Office

Attorney M. Burak NUHOĞLU

Telefon

Ofis Mobil +90 533 241 43 44

wristwatch


Yıllık Hukuki Danışmanlık: (YHD) 

YHD,aylık sabit vekalet ücreti karşılığında müvekkil ile avukat arasında serbestçe belirlenecek olan her türlü hukuki konuyu kapsamaktadır. Vekalet ilişkisi kurulan özel ya da tüzel kişiden kaynaklanan her türlü işler,daimi şirket işleri, sözleşmeler, spesifik konulara ilişkin hukuki mütalaa sunumu vb. Müvekkile açılacak veya müvekkil aleyhine açılmışveya açılacak her türlü davalarda veya müvekkilin saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış bir davaya müdahil olmak gibi, her türlü davalarda müvekkilin temsili ; İhtilaflı konularda müvekkile hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve müvekkil vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek.


Genel Hukuki Danışmanlık: (GHD) 

GHD dava takip hizmetleri haricindeki tüm hukuk hizmetlerini kapsamakta olup, saat ücreti üzerinden sunulmaktadır.Talebe göre sözlü ya da yazılı mütaala şeklinde olabilir.


Dava Takip Hizmetleri: (DTH) 

DTH mahkemeler nezdindeki her türlü davanın takip işlemlerini kapsamaktadır. DTH dava konusu olayın niteliğine göre belirlenen sabit bir ücretlendirmeye tabidir.

 BANKA HESAP BİLGİLERİ;

Vekalet Ücreti İçin

T.C. ZİRAAT BANKASI

ERZURUM Şb.
İban: TR860001000112521919235001 TRY

ERZURUM Şb.
İban: TR750001000112521919235005 EUR

CUMHURİYET/ERZURUM Şb.
İban: TR970001001239521919235004 USD

İcra masrafları için

T.VAKIFLAR BANKASI

ERZURUM Şb.

İban: TR760001500158007300613267 TRY

Baro Tarafından   TAVSİYE EDİLEN    Avukatlık Ücret Tarifesi-2014.

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1- MİRASÇILIK BELGESİNİN ALINMASI 1.300,00 TL.

2 -TAHLİYE DAVALARI 3.200,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE YILLIK KİRA BEDELİNİN %15’İ

3 -KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 3.200,00 TL.

4 -PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI 5.500,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA KONUSU EDİLEN
MALIN MAHKEME TARAFINDAN TESPİT EDİLEN BEDELİNİN VEKİL PAYINA
DÜŞEN KISMININ %10’U

5 -TEREKEDE İHTİYATİ TEDBİRLER, MİRASIN REDDİ, MİRAS
ŞİRKETİNE MÜMESSİL ATANMASINA İLİŞKİN DAVALAR
4.200,00 TL.

6 -MİRASTA DEFTER TUTULMASI 3.600,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

7 -KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI DAVACI VEKİLİ İÇİN 3.900,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE ARTIŞA
YILLIK KİRA BEDELİNİN %15’ İ DAVALI VEKİLLİĞİ İÇİN 3.200,00 TL.

8 -TESPİT İSTEMLERİ 2.500,00 TL.

9-MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI 3.600,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

10- ÖDEME YERİ BELİRLENMESİ İSTEMİ 1.400,00 TL.

11 -VESAYET VE KAYYIM DAVALARI 4.200,00 TL.

12 -MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI 4.200,00 TL.

B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 

1- TENFİZ 5.700,00 TL.

2 -KAYYIM VE VERASET DAVALARI 3.200,00 TL.

3 -EVLAT EDİNME İZİN DAVASI 4.200,00 TL.

4 -EVLENME İZNİ, KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI 4.700,00 TL.

5 -NİŞAN BOZULMASINDAN DOĞAN DAVALAR (NİŞAN HEDİYELERİNİN
GERİ VERİLMESİ, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI VB. )
3.600,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

6 -NESEBİN REDDİ, NESEBİN TAHSİSİ VE BABALIK DAVALARI 5.000,00 TL.

7 -BOŞANMA DAVALARI:
A) ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI 4.700,00 TL.
B) ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARI 7.800,00 TL.
C) ÇEKİŞMELİ VE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLİ BOŞANMA
DAVALARI, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI VB.
7.800,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

8 -NAFAKA DAVALARI 3.200,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

9 -AİLENİN KORUNMASINA DAİR 4320 SAYILI KANUNDAN DOĞAN DAVALAR 2.500,00 TL.

C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER  

1- TAPU VEYA NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE İSİM DÜZELTİLMESİ,DEĞİŞTİRİLMESİ, YAŞ DÜZELTİLMESİ, KAZAİ RÜŞT DAVALARI 3.700,00 TL.

2 -TERKİN VE MİRASTA İADE DAVALARI 6.400,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE KARAR HARCINA ESAS DEĞERİN %15’İ

3 -VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVALARI 5.600,00 TL.4 EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE HER TÜRLÜ İRTİFAK HAKKININ KURULMASINA İLİŞKİN DAVALAR 4.700,00 TL.

5- TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI 8.000,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

6- ÖNALIM (ŞUFA) DAVALARI 6.300,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

7 -ECRİMİSİL DAVALARI 3.200,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

8- ALACAK VE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI 4.000,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

9- BEDEL ARTIRIMI DAVALARI 4.000,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

10- TESPİT İSTEMLERİ 3.200,00 TL.

11- TİCARİ ŞİRKETLER KARARLARI HAKKINDA ORTAKLAR ADINA AÇILACAK DAVALAR 6.300,00 TL.

12-KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA KARARLARININ İPTALİNE İLİŞKİN DAVALAR
6.300,00 TL.

13- TENFİS VE TANIMA DAVALARI 5.600,00 TL.

14-ZAYİİ, KAMBİYO SENEDİ İPTALİ DAVALARI 4.000,00 TL.

15-VAKIF DAVALARI (EVLATLIĞIN TESBİTİ, TEVLİYET, GELİR FAZLASINDAN YARARLANMA, VB.)
5.800,00 TL.

D. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER  

1-DELİL TESPİTİ DAVASI 3.200,00 TL.

2-TEDBİR TALEPLİ DELİL DAVASI 4.700,00 TL.

3-YİDK KARAR İPTALİ DAVASI 3.200,00 TL.

4-HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI 6.300,00 TL.

5-TAZMİNAT İSTEMLİ OLMAYAN TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI 7.000,00 TL.

6-MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLİ TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI 8.000,00 TL ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

7 -ŞİKAYET VE TAKİBİ 4.700,00 TL.

8-MÜDAHİL VEKİLLİĞİ 4.700,00 TL.

9-SANIK VEKİLLİĞİ 8.500,00 TL

E. İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER   

1-MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI 4.700,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

2-İSTİHKAK DAVALARI 4.700,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

3-İCRA HAKİMLİĞİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR (İMZAYA VE BORCA İTİRAZ, KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ, ŞİKAYET VB.)3.200,00 TL.
4-TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 4.700,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

5-İHALENİN FESHİ DAVALARI
A) TAŞINIR MAL İHALELERİ 3.200,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE MALIN MUHAMMEN BEDELİNİN %15’İ
b) TAŞINMAZ MAL İHALELERİ
4.300,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE MALIN MUHAMMEN BEDELİNİN %15’İ

6-İCRA TAKİPLERİ
A) DEĞERİ PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN İCRA TAKİPLERİ
B) DEĞERİ PARA İLE ÖLÇÜLEMEYEN İCRA TAKİPLERİ
İŞ SAHİBİNDEN ALACAĞIN %10’ U

7-GENEL MAHKEMELERDE İHTİYATİ HACZE İTİRAZ DAVALARI 3.200,00 TL.

F. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 

1-İDARE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN İPTAL DAVALARI
A) DURUŞMASIZ 6.700,00 TL.
B) DURUŞMALI 7.900,00 TL

2-İDARE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN TAM YARGI DAVALARI

A) DURUŞMASIZ 6.700,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

B) DURUŞMALI 7.900,00 ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

3-VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
A) DURUŞMASIZ 6.700,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ
B) DURUŞMALI 7.900,00 ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

4-DANIŞTAY’ DA İLK DERECE GÖRÜLEN DAVALAR İÇİN
A) DURUŞMASIZ 7.600,00 TL
B) DURUŞMALI 9.500,00 TL.

5-DANIŞTAY TEMYİZDE DURUŞMA ÜCRETİ 4.500,00 TL.

6-ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE (AYİM) GÖRÜLECEK DAVALAR
A) DURUŞMASIZ 6.700,00 TL.
B) DURUŞMALI 7.900,00 TL

G. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 

1-TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 3.200,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

2-TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDE GÖRÜLEN İŞLER 1.700,00 TL.

H. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 

1-AĞIR CEZA MAHKEMESİ:
A) SANIK VEKİLLİĞİ 10.500,00 TL.
B) MÜDAHİL VEKİLLİĞİ 7.500,00 TL.

2-ASLİYE CEZA MAHKEMESİ:
A) SANIK VEKİLLİĞİ 7.500,00 TL.
B) MÜDAHİL VEKİLLİĞİ 4.500,00 TL.

3-SULH CEZA MAHKEMESİ: 4.000,00 TL.

4-ASKERİ CEZA MAHKEMESİ:
A) SANIK VEKİLLİĞİ 7.500,00 TL.
B) MÜDAHİL VEKİLLİĞİ 4.500,00 TL.

I. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 

1-DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEBİLEN DAVALAR 4.000,00 TL. ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

2-DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEYEN DAVALAR 4.600,00 TL.

İ. DİĞER DAVA VE İŞLER  

1-BÜRODA SÖZLÜ DANIŞMA 500,00 TL. (BİR SAATE KADAR DANIŞMALARDA GEÇERLİ OLUP, BİR SAATİ AŞAN HER 30 DAKİKALIK SÜRE İÇİN 130,00 TL. EKLENİR.)

2-YAZILI DANIŞMA 1.000,00 TL.

3-ÇAĞRI ÜZERİNE GİDİLEN YERDE SÖZLÜ DANIŞMA 1.000,00 TL. (BİR SAATE KADAR DANIŞMALARDA GEÇERLİ OLUP, BİR SAATİ AŞAN HER 30 DAKİKALIK SÜRE İÇİN 130,00 TL EKLENİR)

4-İHTARNAME, İHBARNAME, PROTESTO DÜZENLEME 1.250,00 TL.

5-DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ DÜZENLEME 1.250,00 TL.

6-TEMYİZ, KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ DÜZENLEME 1.500,00 TL.

7-MİRAS, İSTİSNA, TAKSİM SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME 2.500,00 TL.

8-DİĞER HER TÜRLÜ SÖZLEŞME DÜZENLEME 2.500,00 TL.

9-YARGITAY’DA DURUŞMAYA KATILMA:
A) HUKUK 7.500,00 TL.
B) CEZA 9.000,00 TL.

10-UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN İŞLER 5.500,00 TL.

11-ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ, TÜZÜK, VAKIF SENEDİ, YÖNETMELİK VASİYETNAME VB. DÜZENLEME 6.000,00 TL.

12-HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA BULUNMA 3.000,00 TL.

13-ŞİRKETLERDE SÜREKLİ DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ AYLIK (YILLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK-DAVA VB. İŞLER DAHİL)
A) SERMAYE ŞİRKETLERİ (A.Ş.) 5.000,00 TL.
B) SERMAYE ŞİRKETLERİ (LTD. VB.) 3.600,00 TL.
C) ŞAHIS ŞİRKETLERİ (KOLEKTİF VB.) 2.500,00 TL
D) KOOPERATİFLER 2.500,00 TL

14-VAKIF VE SENDİKALARDA SÜREKLİ DANIŞMANLIK 3.500,00 TL.

15-DERNEKLERDE SÜREKLİ DANIŞMANLIK 2.500,00 TL.

16-SAYIŞTAY’ DA GÖRÜLEN DAVALAR 4.500,00TL ‘DEN AZ OLMAMAK ÜZERE DAVA DEĞERİNİN %15’İ

17-ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
A) BİREYSEL BAŞVURU 10.500,00 tl.
B) YÜCE DİVAN SIFATI İLE BAKILAN İŞLER 15.000,00 tl.
C) DİĞER İŞLER 13.000,00 tl.

18-AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) BİREYSEL BAŞVURU 13.000,00 tl ‘

19-ŞİRKET PAY DEVRİ 2.695,00 tl.

20-ŞİRKET / KURULUŞ / TÜR DEĞİŞTİRME / BİRLEŞME İŞLERİ 7.975,00 tl.

21-VERGİ UZLAŞMA KOMİSYONU İŞLEMLERİ 2.500,00 tl.

22-GÖRÜLMEKTE OLAN BİR DAVA İÇİNDE OLMAMAK KOŞULU İLE İHTİYATİ HACİZ, İHTİYATİ TEDBİR, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNA GÖRE TOPLATMA İŞLERİ 3.025,00 TL.